ระบบหายใจ คือ (Respiratory system)

การดูแลระบบทางเดินหายใจด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

หัวข้อนำทาง

ระบบหายใจ คือ ระบบทางเดินหายใจเป็นระบบที่นำอากาศออกซิเจนเข้าสู่ปอด จากการหายใจเข้า เพื่อให้ร่างกายใช้ออกซิเจนในกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ในขณะที่รับคาร์บอนไดออกไซด์ไปด้วย ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการดังกล่าวส่งออกนอกร่างกายจากการหายใจออก ระบบหายใจ สรุป

อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ระบบหายใจ คือ

  • ทางเดินหายใจส่วนบน ระบบหายใจ คือ ประกอบด้วยจมูกและปาก คอหอย และกล่องเสียง ในขณะที่คุณหายใจเข้า ระบบหายใจ มี อะไร บ้าง อากาศจะผ่านรูจมูกเข้าสู่รูจมูกของคุณ ในโพรงจมูกมีขนและต่อมน้ำมันที่ช่วยกรองและดักจับฝุ่น พร้อมทั้งปรับความชื้นและอุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสม หลังจากนั้นอากาศจะผ่านท่อคอและกล่องเสียง เหนือกล่องเสียงคือฝาปิดกล่องเสียง ซึ่งปิดระหว่างรับประทานอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารตกลงไปในหลอดลม ในขณะที่คุณหายใจเข้า อากาศจะผ่านรูจมูกเข้าสู่รูจมูกของคุณ ในโพรงจมูกมีขนและต่อมน้ำมันที่ช่วยกรองและดักจับฝุ่น พร้อมทั้งปรับความชื้นและอุณหภูมิของอากาศให้เหมาะสม หลังจากนั้นอากาศจะผ่านท่อคอและกล่องเสียง เหนือกล่องเสียงคือฝาปิดกล่องเสียง ที่ปิดระหว่างรับประทานอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารตกลงไปในหลอดลม ระบบหายใจ หน้าที่
  • ทางเดินหายใจส่วนล่าง หลอดลม (Trachea) หลอดลมเล็กหรือขั้วปอด (Bronchus) ปอด (Lung) ซึ่งมีหลอดลมฝอย (Bronchiole) ถุงลม (Alveoli) เยื่อหุ้มปอด (Pleura)  อากาศผ่านกล่องเสียง มันเข้าสู่หลอดลมซึ่งมีขนเล็กๆ และเยื่อเมือกดักจับสิ่งแปลกปลอม ขั้นแรกจะแยกออกเป็นหลอดลมหรือปลายปอดด้านซ้ายและขวา ในปอด หลอดลมขนาดเล็กจะถูกลดระดับลงไปที่หลอดลม และถุงลมในปอด แต่ละปอดมีถุงลมประมาณ 300 ล้านถุง ล้อมรอบด้วยเส้นเลือดฝอยในปอด ซึ่งมีขนาดเล็กและบางพอที่จะแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ มันคือการเชื่อมต่อระหว่างระบบทางเดินหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ มี อะไร บ้าง

 หน้าที่การทำงานของระบบหายใจ

ระบบหายใจ สรุป ในขณะที่คุณหายใจเข้า อากาศที่มีออกซิเจนจะไหลผ่านทางเดินหายใจส่วนบน ระบบหายใจ หน้าที่ เข้าไปในทางเดินหายใจส่วนล่างใกล้กับถุงลมปอด ออกซิเจนจากถุงลมจะกระจายไปยังเส้นเลือดฝอยโดยรอบ alveoli และรวมกับฮีโมโกลบิน (hemoglobin; hemoglobin) Hb) บนผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cells) กลายเป็น oxyhemoglobin (Oxyhemoglobin; HbO2) ซึ่งเป็นสีแดงสด เลือดที่มีออกซีเฮโมโกลบินจะถูกส่งไปยังหัวใจและสูบฉีดผ่านหลอดเลือดไปยังเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย Oxyhemoglobin ถูกย่อยสลายเป็นออกซิเจนและฮีโมโกลบิน ออกซิเจนจะกระจายจากเส้นเลือดฝอยไปยังเนื้อเยื่อ และใช้ในกระบวนการเผาผลาญเพื่อให้พลังงานแก่เซลล์ของเนื้อเยื่อ

ระบบหายใจ มี อะไร บ้าง ในทางกลับกัน คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญจะแพร่กระจายจากเนื้อเยื่อไปยังเส้นเลือดฝอย ผ่านกระบวนการทางเคมีระหว่างการเดินทางเมื่อไปถึงถุงลมของปอด คาร์บอนไดออกไซด์จะกระจายจากเส้นเลือดฝอยไปยังถุงลมของปอด และถูกขับออกจากร่างกายโดยการหายใจออก

โรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจ

  • โรคไข้หวัด คือการติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งส่งผลต่อจมูก ปาก และลำคอ อาการต่างๆ ได้แก่ อาการคัดจมูก ไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล และมีไข้เล็กน้อย ในกรณีที่ดูแลร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอ อาการมักจะหายได้เองภายในหนึ่งสัปดาห์ การดูแล ระบบหายใจ
  • ไข้หวัดใหญ่ อาการเริ่มแรกจะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา แต่จะมีอาการไข้และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เหนื่อยมากจนใช้ชีวิตปกติไม่ได้ อาการจะรุนแรงและอาจกลายเป็นอาการแทรกซ้อนได้ โรคนี้พบได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ไข้หวัดใหญ่ระบาดดีมาก
  • โรคหอบหืด บางครั้งเรียกว่าโรคหอบหืด เกิดจากหลอดลมไวต่อการกระตุ้นสารก่อภูมิแพ้ หรือสภาพแวดล้อมหลังการกระตุ้นจะทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมหดตัว การอักเสบของเยื่อบุภายในหลอดลมหรือสิ่งตกค้างในหลอดลม ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ ตีบ หายใจลำบาก และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย
  • หลอดลมอักเสบ มีทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยการอักเสบของเยื่อเมือกของคอหอย ทำให้มีอาการไอ มีเสมหะ แสบร้อนในลำคอ หายใจลำบาก และมีไข้ การอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ เป็นต้น
  • โรคปอดบวม โรคปอดบวมเกิดจากการมีเชื้อโรคในปอด โดยการหายใจหรือดูดเชื้อโรคเข้าไปในปอดหรือจากการติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ มีไข้ เจ็บหน้าอก อ่อนเพลียง่าย โรคนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
  • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคปอดเรื้อรัง โดยจะมีถุงลมโป่งพองและหลอดลมอักเสบเรื้อรังร่วมกัน อาการหลักๆ คือ หายใจมีเสียงวี๊ด ไอ หายใจลำบาก ปอดติดเชื้อบ่อยๆ สาเหตุหลักของโรคคือการสูบบุหรี่ การรักษาคือการหยุดที่สาเหตุ การดูแล ระบบหายใจ และรักษาตามอาการ
  • มะเร็งปอด เกิดจากความผิดปกติในเซลล์บางชนิดในปอด และทวีคูณอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นเนื้องอกร้ายที่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายในภายหลัง ระยะรุนแรงมักไม่มีอาการ ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด หายใจลำบาก หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เจ็บหรือปวดขณะหายใจหรือไอ เป็นต้น ระบบหายใจ สรุป

การดูแลระบบทางเดินหายใจด้วยสมุนไพรธรรมชาติ

การดูแล ระบบหายใจ ถั่งเช่า สมุนไพรธรรมชาติที่ช่วยดูแลผู้ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดบวมเรื้อรัง โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคหอบหืด เนื่องจากคุณสมบัติของ Cordyceps เมื่อรับประทานเป็นประจำ สมุนไพร Cordyceps ช่วยลดการขยายหลอดลม ระบบหายใจ หน้าที่  ทำให้ทางเดินหายใจโล่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีภาวะอวัยวะ หรือผู้ที่ปอดไม่แข็งแรงเนื่องจากการอักเสบของเนื้อเยื่อในปอด ยาจีนโบราณมักสั่งยาที่มีส่วนผสมของสมุนไพรถั่งเช่า เพราะเชื่อกันว่าถั่งเช่ามีคุณสมบัติที่ช่วยในการรักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อในปอดอีกด้วย ในผู้ที่มีอาการไอเรื้อรัง มีการเพิ่ม Cordyceps เพื่อบรรเทาอาการไอเรื้อรังและบรรเทาอาการไอเรื้อรังเมื่อรับประทานในปริมาณปานกลางเป็นประจำ ระบบหายใจ คือ

บทความแนะนำ