ระบบร่างกายของเรา

ระบบร่างกายของเรา

ระบบร่างกายของเรา จากส่วนประกอบพื้นฐานของร่างกายที่เริ่มต้นจากเซลล์ (Cell) เซลล์จำนวนมากจะถูกจัดกลุ่มเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อจำนวนมากถูกจัดกลุ่มเป็นอวัยวะ และหลายอวัยวะทำหน้าที่เป็นระบบพิกัด ระบบอวัยวะที่ทุกระบบทำงานร่วมกันเพื่อให้ร่างกายอยู่รอด 

ระบบร่างกาย10ระบบ ระบบอวัยวะในร่างกายมนุษย์สามารถแบ่งออกได้ตามการทำงานของระบบต่างๆ เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบผิวหนัง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินหายใจ ระบบโครงร่าง ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบน้ำเหลือง ระบบขับถ่าย โดยทำงานหากระบบใดมีความผิดปกติ ร่างกายจะแสดงอาการผิดปกติ เช่น อาการหรือโรค ระบบร่างกาย

ระบบร่างกายของเรา

ระบบร่างกายของเรา หน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

ระบบร่างกาย10ระบบ ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์มีอะไรบ้าง? ระบบร่างกาย ร่างกายของเราประกอบด้วยระบบต่างๆ ทำงานติดต่อกัน ทำให้เราใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกวัน มารู้จัก “ระบบร่างกาย” กันดีกว่า คุณมีระบบอะไร? เรื่องร่างกายของเรา แต่ละระบบทำงานอย่างไร? มาดูกัน ระบบร่างกายของเรา

ระบบไหลเวียนโลหิต (Circulatory system)

ระบบของร่างกาย10ระบบ มีหน้าที่ในการเคลื่อนที่ของเลือด สารอาหาร ออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ และฮอร์โมนทั่วร่างกาย อวัยวะต่างๆ ได้แก่ หัวใจ เลือด หลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำ เส้นเลือดฝอย เลือดดำ หรือเลือดขาดออกซิเจนจากส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย ไหลเข้าสู่หัวใจผ่านเอเทรียมด้านขวา 

หลังจากนั้นเลือดจะกดทับที่หัวใจห้องล่างขวา เพื่อบีบเลือดไปที่ปอด เลือดดำไหลเข้าสู่เส้นเลือดฝอยโดยรอบ ถุงลมและนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปยังถุงลม พร้อมรับออกซิเจนแทน ส่งผลให้เลือดดำกลายเป็นเลือดแดง หรือเลือดที่มีออกซิเจนสูง หลังจากนั้นก็จะไหลออกจากปอด กลับเข้าสู่เอเทรียมซ้ายของหัวใจ จากนั้นไปที่ช่องซ้ายของหัวใจเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

ระบบย่อยอาหาร (Digestive system)

ระบบร่างกาย เป็นกลุ่มของอวัยวะที่เชื่อมต่อกัน มีหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงอาหารที่บริโภคด้วยโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ข้าว แป้ง น้ำตาล ซึ่งร่างกายไม่สามารถดูดซึมได้ เป็นสารอาหารโมเลกุลขนาดเล็กที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ เช่น กรดอะมิโน โมโนแซ็กคาไรด์ กลีเซอรอล และกรดไขมัน

และยังทำหน้าที่เป็นของเสียอีกด้วย สำหรับกระบวนการแปลอาหารจากโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ การย่อยต้องใช้การย่อยทางกลและทางเคมีของน้ำย่อยจากอวัยวะในระบบ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ไส้ตรง และตับอ่อน เพื่อผลิตน้ำย่อยสำหรับลำไส้เล็ก เรื่องร่างกายของเรา

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine system)

ประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่สร้างและหลั่งสารเคมีที่เรียกว่าฮอร์โมน แล้วส่งออกนอกเซลล์ผ่านทางเลือดหรือน้ำเหลืองเพื่อควบคุมเซลล์ที่อวัยวะเป้าหมาย เช่น ควบคุมการเผาผลาญอาหาร สารควบคุมการเจริญเติบโตควบคุมระบบสืบพันธุ์ ปริมาณน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย เช่น ประกอบด้วยต่อมสำคัญ 8 ต่อม ได้แก่ ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid gland) ตับอ่อน (Pancrease) ต่อมหมวกไต (Adrenal gland) ต่อมเพศ (Gonad) และต่อมเหนือสมอง (Pineal gland)

ระบบผิวหนัง (Integumentary system)

ระบบของร่างกาย10ระบบ ช่วยปกป้องร่างกายจากโลกภายนอก และให้การป้องกันแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคอื่นๆ เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ยังควบคุมอุณหภูมิของร่างกายและกำจัดของเสียจากเหงื่อ ดูเหมือนเนื้อเยื่อที่ปกคลุมร่างกาย เป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ตารางนิ้ว มีความหนา 1 – 4 มิลลิเมตร

ขึ้นอยู่กับอวัยวะของร่างกาย ผิวหนังที่หนาที่สุดคือฝ่ามือและฝ่าเท้า ส่วนที่บางที่สุดคือเปลือกตาและหู ภายในผิวหนังมีปลายประสาทรับความรู้สึก รู้สึกเจ็บ อุณหภูมิร้อนเย็น นอกจากนี้ยังมีรูขุมขนเล็กๆ ที่เรียกว่ารูขุมขน นี่คือการเปิดรูขุมขน ท่อ ต่อมไขมัน และต่อมเหงื่อในผิวหนัง

ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system)

ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system)

ระบบร่างกายของเรา ร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อประมาณ 650 มัดที่ช่วยในการเคลื่อนไหว การไหลเวียนโลหิตและการทำงานอื่นๆ ของร่างกายด้วยกล้ามเนื้อ 3 ประเภท คือ 1) กล้ามเนื้อโครงร่าง เป็นกล้ามเนื้อที่เชื่อมต่อกับกระดูก ทำงานภายใต้อำนาจของจิตใจ มีรูปทรงและขนาดต่างๆ เพื่อให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ โดยปกติกล้ามเนื้อประเภทนี้ทั้งหมดจะประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่เล็กกว่า และมัดย่อยแต่ละมัดมีเส้นใยกล้ามเนื้อ

เส้นใยแต่ละเส้นยังประกอบด้วยเส้นใยคลุมเครือ ทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น แข็งแรง และทนทาน 2) กล้ามเนื้อเรียบทำงานเกินกำลังของจิตใจ พบในอวัยวะภายในของร่างกาย มีหน้าที่ในการช่วยเคลื่อนย้ายสารผ่านอวัยวะต่างๆ ด้วยกายวิภาคและสรีรวิทยาที่แตกต่างกัน และ 3) กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) ทำให้จิตใจทำงานหนักเกินไป มีหน้าที่ช่วยสูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกาย เรื่องร่างกายของเรา

ระบบประสาท (Nervous system)

ระบบร่างกาย10ระบบ เป็นระบบที่ควบคุมการทำงานของทุกระบบในร่างกาย ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการจัดระเบียบความคิด ความรู้สึก ความฉลาด ไหวพริบ การตัดสินใจ การใช้เหตุผล และการแสดงออกทางอารมณ์ สามารถแบ่งออกเป็น ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง

ระบบประสาทส่วนปลาย (PNS) ประกอบด้วยเส้นประสาทและเซลล์ประสาทที่ไม่มีอยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนปลายยังสามารถแบ่งออกเป็นระบบประสาทโดยสมัครใจและระบบประสาทโดยสมัครใจ หรือระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งแบ่งออกเป็นระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติก

ระบบประสาท

ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive system)

ระบบของร่างกาย10ระบบ ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตรอดจากสายพันธุ์ ต่อมใต้สมองซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของมลรัฐ หลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมเพศให้ผลิตฮอร์โมนเพศ ร่างกายยังเด็กและพร้อมที่จะสืบพันธุ์ ระบบสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วยองคชาตและอัณฑะ ซึ่งผลิตสเปิร์มและฮอร์โมนเพศ

กุญแจสำคัญคือฮอร์โมนเพศชาย (ฮอร์โมนเพศชาย) ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วย ช่องคลอด มดลูก ท่อนำไข่ และรังไข่ ซึ่งผลิตไข่ (Ovum) และฮอร์โมนเพศหลักคือเอสโตรเจน (Estrogen) ผู้ชายหลั่งน้ำอสุจิเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิง อสุจิเคลื่อนผ่านช่องคลอดและปากมดลูกเข้าไปในมดลูกหรือท่อนำไข่เพื่อให้ไข่ปฏิสนธิ หลังจากการปฏิสนธิและการปลูกถ่ายทารกจะตั้งครรภ์

ระบบหายใจ

ระบบหายใจ (Respiratory system)

ระบบร่างกายของเรา เป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายนำออกซิเจนไปยังปอดได้ มันแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างถุงลมและเส้นเลือดฝอยในปอด หลังจากนั้นออกซิเจนจะเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต มันผ่านหลอดเลือดจากปอดกลับไปที่เอเทรียมด้านซ้ายหลังจากที่หัวใจสูบฉีดเลือด

ออกซิเจนถูกส่งไปยังเซลล์ทั่วร่างกาย การเผาผลาญอาหารหรือการหายใจระดับเซลล์เกิดขึ้น มันทำให้ร่างกายอบอุ่นและได้รับ ATP ซึ่งใช้สำหรับกิจกรรมระดับเซลล์ กระบวนการนี้ผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกส่งผ่านหลอดเลือดไปยังปอดเพื่อหายใจออก อวัยวะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จมูก ปาก คอหอย หลอดลม หลอดลม ถุงลม เป็นต้น

ระบบโครงร่าง (Skeleton system)

ประกอบด้วยกระดูก 206 ชิ้น 80 แกน 126 อวัยวะ เชื่อมต่อกันด้วยเอ็นและกระดูกอ่อน รวมทั้งเอ็น (เอ็น) และเอ็นเสียดทาน (เอ็น) ยืนและยืนในตำแหน่งที่ถูกต้อง ปกป้องอวัยวะสำคัญของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวในทุกการเคลื่อนไหวที่จำเป็นต่อชีวิต ยังมีบทบาทในการกักเก็บแคลเซียม ไขกระดูกยังเกี่ยวข้องกับการผลิตเซลล์เม็ดเลือด

ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune system)

การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมของเรา เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะต้องเผชิญกับสภาวะที่ไม่เหมาะสม และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมี เชื้อโรค เป็นต้น โดยปกติร่างกายจะมีระบบป้องกันสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ ป้องกันไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย เช่น มีผิวหนัง ผม เยื่อเมือก น้ำตา สภาพที่เป็นกรดและด่าง อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสที่สารแปลกปลอมจะเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดผลเสีย เช่น การเจ็บป่วย อาการแพ้ เป็นต้น กำจัดสิ่งแปลกปลอมให้กับผู้คน อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมปกติและมีสุขภาพดี

ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system)

ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic system)

ประกอบด้วยท่อน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลือง ทำหน้าที่ขนส่งของเหลวระหว่างเซลล์หรือเซลล์รอบข้าง รวมทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวบางส่วนกลับเข้าสู่หัวใจผ่านทางหลอดเลือดแดงใหญ่ น้ำเหลืองจะคล้ายกับพลาสมา แต่โปรตีนน้อยกว่าและองค์ประกอบต่างกันขึ้นอยู่กับอวัยวะต้นทาง เช่น น้ำเหลืองจากลำไส้เล็กมีไขมันสูง

ต่อมน้ำเหลืองมีระดับลิมโฟไซต์สูง ระหว่างทาง น้ำเหลืองจะไหลผ่านท่อน้ำเหลืองตามการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อรอบข้าง ต่อมน้ำเหลืองจะพบระหว่างท่อน้ำเหลืองที่มักพบในร่างกาย เช่น รักแร้และขาหนีบ ข้างในมีเซลล์เม็ดเลือดขาว ลิมโฟไซต์ชนิดหนึ่งที่กรองแบคทีเรียและสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่กระแสเลือด

ระบบขับถ่าย (Excretory system)

ระบบร่างกายของเรา ระบบขับถ่าย เป็นระบบที่ร่างกายขับของเสีย จากกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกายที่แตกสลาย มีส่วนที่ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกาย และมีประโยชน์แต่ร่างกายมีมากเกินไป จนร่างกายต้องขับถ่าย เช่น ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก ร่างกายจะขับของเสียที่เป็นก๊าซออกทางปอดโดยการหายใจออก

ของเสียที่เป็นน้ำจะถูกขับออกทางสองช่องทาง: ทางผิวหนังและทางเหงื่อ และผ่านทางไตทางปัสสาวะขับของเสียที่เป็นของแข็งผ่านทางลำไส้ผ่านทางอุจจาระ ในการขับถ่ายของเสีย ร่างกายมักจะสูญเสียน้ำผ่านช่องทางเหล่านี้ เลยต้องดื่มน้ำหรือกลับเข้าไปใหม่ เพื่อให้เข้ากับปริมาณน้ำที่ร่างกายสูญเสียจากการขับถ่าย